میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی

مدرسه اقتصاد


مجموعه ی اصفهان سیتی سنتر در کنار فعالیت های عمرانی و تجاری به فعالیت های فرهنگی نیز توجه ویژه ای دارد. تاسیس "دبیرستان اقتصاد" از فعالیت های فرهنگی این مجموعه است که هدف آن تربیت جوانانی خردباور است، تا بتوانند با نگاه نقاد و به روش استدلالی باورهای درست را پرورش دهند؛ در برابر سرنوشت خود و دیگران مسئول و متعهد به حفظ زیست پذیری زمین برای همگان باشند و خلاق باشند به صورتی که با تکیه بر دست آوردهای دانش و تجربه ی بشری در محیطی پذیرنده استعداد نوآوری خود را پرورش دهند
این مجموعه تلاش دارد از فشار روی نوجوانان برای رقابت های مخرب بکاهد و با توسعه ی منابع، به تربیت جوانانی مصمم و هدفمند کمک کند. دبیرستان اقتصاد کانونی است که در آن نوجوانان توانایی های خود را شناخته و شکوفا شوند.
دانش آموزان این دبیرستان در رشته ی ریاضی تحصیل می کنند ولی در کنار ریاضی، دروس اقتصاد و مدیریت را نیز فرامی گیرند. تأکید مدرسه ی اقتصاد بر رشد توانایی شخصی دانش آموزان است و قبولی در کنکور هدف این مدرسه نیست.
از دانش آموختگان مدرسه ی اقتصاد انتظار می رود در آینده بتوانند ثروت سازانی موثر در بهبود رفاه اجتماعی شوند. از این رو است که این دبیرستان بستر لازم برای آموزش های فنی و هم تجاری را برای دانش آموزان فراهم می آورد.
تأکید مجموعه ی اصفهان سیتی سنتر توجه به ویژگی ها و توانمندی تک تک مخاطبان خود است. به همین دلیل، ایجاد چنین مدرسه ای قطعاً به رفع کمبودها میان آموزش مهندسی و آموزش اقتصاد و مدیریت کمک می کند.
مدرسه اقتصاد از مهرماه 1397 در دوره متوسطه اول فعالیت خود را آغاز کرده و در سال 1400 نیز دوره دوم متوسطه خود را از سر گرفته است. این واحد آموزشی در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی دانش آموزان پسر را تعلیم می دهد.آدرس : هزار جریب ،ابتدای خیابان کارگر،ورودی اول فنی و حرفه ای، دبیرستان اقتصاد

تلفن : 2-03136703630

برای اطلاعات بیشتر به سایت مدرسه اقتصاد مراجعه نمایید.