میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی بورس و اوراق بهادار
تاریخ شروع 19:30 19-05-99
در اصفهان سیتی سنتر مفاهیم بورسی خود را تقویت کنید

ظرفیت محدود و برگزاری دوره به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی
زمان: دوشنبه ها
ثبت نام: ارسال عدد ۱۱ به سامانه ۱۰۰۰۳۵۰۰۳۵۰۰
اطلاعات بیشتر: ۰۹۰۱۱۸۱۱۴۴۳ و ۰۹۳۰۱۳۷۴۲۰۴