میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی

سه شنبه های نیم بها
تاریخ شروع 11:30 02-03-02
فیلم خوب را ارزان در سینمای خوب ببینیم

جهت خرید بلیت از طریق وبسایت سینماتیکت و یا بصورت حضوری اقدام فرمائید.