میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

هفته فیلم های اروپایی پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
هفته فیلم های اروپایی پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
97/07/21

در هفته فیلم های اروپایی پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر همراه ما باشید...فیلم خوب را در سینمای خوب ببینید