Prestige Cards
باشگاه مشتریان پرستیژ کارت
یک پرستیژ، بینهایت انتخاب

درباره ی ما

امروزه بسیاری از شرکتها مبالغ زیادی را برای ایجاد روابط با مشتریان خود خرج می کنند. مدیریت روابط با مشتری (CRM) ، بازاریابی یک به یک و ارتباطات رو به افزایش، تعدادی از استراتژی هایی هستند که شرکتها به منظور جذب و حفظ مشتریان ، از آنها استفاده می کنند. رویکرد دیگر، عبارت است از جذب مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها به وسیله فراهم کردن ارزشهایی فراتر از ارزشهای ذاتی کالاها یا خدماتی که به آنها عرضه می شود ، از طریق باشگاههای مشتری(Customer Clubs) ،که معمولاٌ به آن برنامه های ایجاد وفاداری از طریق روابط نزدیک اطلاق می شود.

باشگاه مشتری به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباطات با افراد یا سازمانها تعریف می شود، که به وسیله یک سازمان و به منظور ایجاد ارتباطات مستقیم و منظم بین این اعضا ایجاد شده است و عمل می کند. هدف باشگاه مشتری، فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با آنهاست.

باشگاه مشتریان پرستیژکارت، خدمتی نوین از مجموعه ی اصفهان سیتی سنتر در راستای اهداف متعالی در جهت فروشندگان و مشتریان وفادار سیتی سنتر با عنوان ترویج لویالتی در بین مشتریان برای اطمینان از وفادار بودن و حمایت از کسب وکار شما و کسب اطلاعات مربوط به عادات خرج کردن مشتریان و علایق آنها و مراقبت از آنها میباشد.

از این رو پرستیژ کارت یک کارت غیر بانکی و اعتباریست که این امکان را به مشتری می دهد تا با هر خرید از فروشگاهای مجموعه، از اعتبارات ویژه برخوردار شوند و در همه ی خریدها بتوانند از خدمات پرستیژکارت در مجموعه ی اصفهان سیتی سنتر استفاده نمایند.


پرستیژ کارت باشگاه اصفهان سیتی سنتر