میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی

هفته فیلم لهستان
تاریخ شروع 20:30 09-09-98
به مدت یک هفته به صورت رایگان میزبان شما در هفته فیلم لهستان هستیم

از 10 الی 16 آذر در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر منتطر شما هستیم