میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی
پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

قلب شهر

بزرگترین مرکز خرید ایران
پردیس سینمایی سیتی سنتر

پردیس سینمایی

پیشرفته ترین مجموعه سینمایی
فدک مال

فدک مال

شهری در شمال شهر

این هفته در اصفهان سیتی سنتر
تمامی اتفاقات و رویداد های اصفهان سیتی سنتر را در اینجا ببینید
دوشنبه و سه شنبه های نیم بها

رویدادها

دوشنبه و سه شنبه های نیم بها

فیلم خوب را ارزان در سینمای خوب ببینیم

دیگر پروژه ها