میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

گزارش تصویری آیین افتتاحیه نمایشگاه گردشگری سلامت در شهرک سلامت
گزارش تصویری آیین افتتاحیه نمایشگاه گردشگری سلامت در شهرک سلامت
97/07/11

تصاویری از آیین افتتاحیه نمایشگاه گردشگری سلامت در شهرک سلامت اصفهان از دریچه دوربین قلب شهر