میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی سایت قدیمی

این هفته در اصفهان سیتی سنتر
تمامی اتفاقات و رویداد های اصفهان سیتی سنتر را در اینجا ببینید
سالروز افتتاح سینما

رویدادها

سالروز افتتاح سینما

روز شنبه با بلیط نیم بها وسورپرایزهای ویژه در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر منتظر شما هستیم

دیگر پروژه ها