میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی
فدک مال

فدک مال

مجموعه فدک مال
شهری در شمال شهر
سینمای سیتی سنتر

پردیس سینمایی قلب شهر

پردیس سینمایی قلب شهر
بزرگترین مرکز خرید ایران

مرکز خرید

بزرگترین مرکز خرید ایران

این هفته در اصفهان سیتی سنتر
تمامی اتفاقات و رویداد های اصفهان سیتی سنتر را در اینجا ببینید
سه شنبه های نیم بها در پردیس سینمایی سیتی سنتر

رویدادها

سه شنبه های نیم بها در پردیس سینمایی سیتی سنتر

سه شنبه ها، فیلم خوب، سینمای خوب،بلیط نیم بها...منتظر شما هستیم

دیگر پروژه ها