میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

نظر سنجی

چه مدت یک بار به سیتی سنتر مراجعه می کنید؟

تقریبا هر روز

هفته ای یک بار

تقریبا ماهی یک بار

به ندرت

تا بحال سیتی سنتر را ندیده ام