میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

ساعات کاری مجموعه اصفهان سیتی سنتر در ماه مبارک رمضان
ساعات کاری مجموعه اصفهان سیتی سنتر در ماه مبارک رمضان
98/02/15

به گزارش روابط عمومی اصفهان سیتی سنتر، ساعات کاری این مجموعه در ماه مبارک رمضان به شرح ذیل است: