میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

نقطه ای را برای رسیدن به موفقیت تعیین نکردم
نقطه ای را برای رسیدن به موفقیت تعیین نکردم
98/02/14

نقطه ای را برای رسیدن به موفقیت تعیین نکردمبه گزارش روابط عمومی اصفهان سیتی سنتر، مسعود صرامی که امروز همه او را با نام سیتی سنتر می‏شناسند در نشستی دوستانه با جمعی از دانشجویان عنوان داشت که از 5 سالگی وارد بازار کار شده است و تا قبل از رسیدن به سن 17 سالگی شغل های مختلفی همچون رانندگی را نیز تجربه کرده است، اما کار تولیدی خود را با شمع سازی شروع کرده و آخرین کار تولیدی او باتری سازی بوده که آن را تا به امروز ادامه داده است.چه بسا در سال جدید که همه کارخانجات دچار ورشکستگی شده اند نه تنها تولید خود را کاهش نداده بلکه خط تولید جدیدی را نیز راه اندازی کرده و نیروی انسانی جذب کرده است.وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در باب رسیدن به موفقیت می‏گوید، برای رسیدن به موفقیت نباید برای خود یک نقطه را هدف کنیم. چه بسا خود در هر برهه ای از زندگی و با رسیدن به هر موفقیتی موفقیت های بزرگتری را طلب کرده و این راز موفقیت او است.صرامی در تکمیل صحبت‏های خود می گوید ایده سیتی سنتر زمانی به فکر او رسیده که با وجود موفقیت هایش در شرکت های تولیدی هنوز احساس می‏کرده به موفقیت بزرگتری نیاز دارد. اما بعد از آن ها روحیه موفقیت طلبی او سیراب نمی شود و به سراغ پروژه های بزرگی چون شهرک سلامت اصفهان، فدک مال و... می رود.سوال دیگر دانشجویان در مورد اعتماد به شریک و چگونگی جذب سرمایه گذارهای خارجی بود که صرامی در پاسخ به آن‏ها گفت برای رسیدن به موفقیت علاوه برای روحیه‏ی موفقیت طلبی لازم است زمان را به درستی بشناسند.در این زمان قطعا هیچ سرمایه گذار خارجی حاظر نمی شود که به این سادگی سرمایه خود را به ایران بیاورد به جز در موارد نفتی، اما اگر یک فرد نیاز زمانی را در کشور به درستی تشخیص دهد و روابط عمومی بالایی داشته باشد که بتواند کار خود را به درستی معرفی کند، قطعا می‏تواند سرمایه گذار خارجی را نیز ترغیب به سرمایه‏گذاری کند.اما گذشته از همه این موارد اعتماد به یک فرد به عنوان شریک است که به سادگی امکان پذیر نیست. از این رو به دانشجویان پیشنهاد می‏کند که به سادگی هر کسی را به عنوان شریک خود نپذیرند و ابتدا او را به خوبی بشناسند.وی ادامه می دهد: چیزی که مسلم است این است که قطعا یک دست صدا ندارد و همیشه کارهای تیمی بهتر به نتیجه مطلوب می‏رسند.مسعود صرامی در پایان نیز در جواب به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا به حال شکست خورده یا خیر و آیا شکست می تواند یک موفقیت محسوب شود یا خیر، می‏گوید: تا کنون شکست نخورده ام چرا که همیشه از تجربه آن‏ها استفاده کرده و خود را قوی تر کرده ام.در واقع مسعود صرامی معتقد است که شکست نیز به نوعی یک موفقیت است اما در صورتی‏که آن فرد بتواند از نتیجه شکست خود استفاده کند.