میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

اصفهان سیتی سنتر در سالروز شهادت حضرت علی(ع) تعطیل است.
اصفهان سیتی سنتر در سالروز شهادت حضرت علی(ع) تعطیل است.
00/02/12

به گزارش روابط عمومی مجموعه تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشگری اصفهان سیتی سنتر، این مجموعه در روز 14 اردیبهشت ماه 1400، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی(ع) به طور کامل تعطیل است.