میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

راهکارهای مسعود صرامی برای نجات شهر اصفهان
راهکارهای مسعود صرامی برای نجات شهر اصفهان
01/03/29

به گزارش روابط عمومی اصفهان سیتی سنتر، مسعود صرامی، بنیانگذار این مجموعه، راهکارهایی را برای نجات شهر اصفهان خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مطرح نمودند که شما می توانید در ویدئو زیر از جزئیات آن باخبر شوید: