میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

بازدید مدیرکل محیط زیست از شهرک سلامت اصفهان
بازدید مدیرکل محیط زیست از شهرک سلامت اصفهان
01/05/26

به گزارش روابط عمومی اصفهان سیتی سنتر، مدیرکل محیط زیست به همراه دکتر کاوه فرهادی پژوهشگر و فعال کارآفرینی از شهرک سلامت اصفهان بازدید کردندبرای مشاهده بخشی از این بازدید فیلم زیر را مشاهده نمائید: