میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی

تعطیلی اصفهان سیتی سنتر در روزهای 26 شهریور و 3 مهرماه
تعطیلی اصفهان سیتی سنتر در روزهای 26 شهریور و 3 مهرماه
01/06/22

به گزارش روابط عمومی مجموعه تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشگری اصفهان سیتی سنتر، این مجموعه در روزهای 26 شهریور و 3 مهرماه 1401، همزمان با اربعین حسینی و همچنین سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، تعطیل است.