میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی

یک دهه همراهی شما... افتخار بزرگی برای ما
یک دهه همراهی شما... افتخار بزرگی برای ما
01/08/12

این روزها در حالی وارد دومین دهه از فعالیت مجموعه اصفهان سیتی سنتر می شویم که همیشه حضور شما را در این ده سالی که گذشت و در تمامی روزهای سخت درک کردیم و این شما بودید که به ما انرژی، انگیزه و امید دادید. سعی کردیم تمامی این ده سال هدف اصلی مان را رضایت شما مردم و همراهان عزیزمان قرار دهیم. هر روز بر این تفکر بودیم که با ایجاد بخش های متعدد خدماتی، رفاهی، فرهنگی و تفریحی تمام نیازهای شما را زیر یک سقف برطرف نمائیم.امروز و با ورود به دومین دهه از فعالیت قلب شهر، گام های بلندتری را برخواهیم داشت و با افتتاح برج ها و هتل پرستیژ، چرخه این مجموعه را تکمیل خواهیم کرد تا آنچه وظیفه خود می دانیم در قبال شما را به نحوی شایسته ادا کرده و حمایت همیشگی تان را ارج نهاده باشیم.و... قلب شهر برای شما مردم عزیزمان می تپد. اصفهان سیتی سنتر آغاز دومین دهه از فعالیت ات گرامی باد.