میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی

همراهی اصفهان سیتی سنتر با مردم در فصل سرما
همراهی اصفهان سیتی سنتر با مردم در فصل سرما
01/10/29

به گزارش روابط عمومی اصفهان سیتی سنتر، این مجموعه در راستای حفظ مسئولیت اجتماعی رعایت در کاهش مصرف انرژی و همراهی با هموطنانمان در سراسر کشور، دمای هوای داخل مجموعه را به میزان 50 درصد کاهش داده است. در همین راستا از همراهی همیشگی شما عزیزان سپاسگزاریم.