میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

ما در قلب شهر به سلامت شما می اندیشیم...
تاریخ شروع 20:30 02-08-99
با رعایت پروتکل های بهداشتی در این ایام، لحظاتی شاد را در قلب شهر سپری کنید