میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان
تاریخ شروع 20:30 11-10-00
با فصل کیانوش عیاری در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر همراه شما هستیم

یکشنبه ها ساعت 17 در قلب شهر