آرشیو
Isfahan City Center Radio Channel
شبکه رادیویی اصفهان سیتی سنتر

آدرس:
اصفهان ، اتوبان شهید دستجردی، رو به روی ورودی جنوبی سپاهان شهر

دفتر مدیریت پروژه:
تلفن: 2-36516830(31 98+)
فکس: 36516848( 31 98+ )

دفتر فروش:
تلفن: 40-36516839(31 98+)
فکس: 36516837( 31 98+ )

Email:
info@Isfahancitycenter.com
واحد it@Isfahancitycenter.com:IT