میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی سایت قدیمی

این هفته در اصفهان سیتی سنتر
تمامی اتفاقات و رویداد های اصفهان سیتی سنتر را در اینجا ببینید
بازیگری مقابل دوربین استاد رضا گوران

رویدادها

بازیگری مقابل دوربین استاد رضا گوران

از یکم تا چهارم مهرماه در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر همراه شما خواهیم بود

دیگر پروژه ها