میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی
پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

قلب شهر

بزرگترین مرکز خرید ایران
پردیس سینمایی سیتی سنتر

پردیس سینمایی

پیشرفته ترین مجموعه سینمایی
فدک مال

فدک مال

شهری در شمال شهر

این هفته در اصفهان سیتی سنتر
تمامی اتفاقات و رویداد های اصفهان سیتی سنتر را در اینجا ببینید
کنسرت مجید رضوی

رویدادها

کنسرت مجید رضوی

اول تیرماه 1403

دیگر پروژه ها