میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی سایت قدیمی

مرکز همایش های بین المللی


مرکز همایش ها، دارای سیستمهای صوتی پیشرفته و مجهز به فن آوری تصویری Video Wall.3 و نیز سیستم نورپردازی متحرک و رقص نور مارتین سلکون فیلیپس و همچنین نورهای فیلیپس استراند است.

کنسرت هال اصفهان سیتی سنتر کنسرت هال اصفهان سیتی سنتر